FacebookTwitterПідписатися на RSS
ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Історія бібліотеки (галузевий відділ документів з юридичних наук)

Історія бібліотеки сягає 1969 року, що була створена на базі Чернігівського юридичного технікуму. На той час це був єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення за спеціальностями «Правознавство і організація соціального забезпечення громадян» та «Бюджетний облік для системи соціального забезпечення». Бібліотека пройшла довгий шлях становлення та розвитку, тісно пов'язаний з історією навчального закладу.

17 жовтня 1969 року було зроблено перший запис до інвентарної книги бібліотеки і зареєстровано перший інвентарний номер. Бібліотека отримала 380 книг.

Діяльність бібліотеки розпочалася з одного пункту видачі літератури.

Першою завідуючою бібліотекою стала Сахоненко Ганна Павлівна (працювала з 11.07.1969 р. до 31.08.1971 р.).

З вересня 1971 р. до червня 1990 року очолювала бібліотеку Єгорова Людмила Федорівна. Допомогали їй бібліотекарі Колчина Людмила Іпполитівна (з грудня 1977 р. по листопад 1986 р.) та Шуригіна Людмила Митрофанівна ( з 1984 р. по 1989 р.).

З грудня 1990 року й до сьогодні керує бібліотекою Мамоненкова Майя Володимирівна.

В той час бібліотека розміщувалася в гуртожитку № 1 і мала лише дві кімнати, з яких одну займало книгосховище, а другу абонемент, де було розміщено 3 столи для занять з літературою читального залу. Оскільки технікум здійснював набір учнів на базі 8 класів, то в фонді переважали шкільні підручники. Працювало 3 бібліотекарі і завідуюча.

В 1994 році змінюється назва і статус Чернігівського юридичного технікуму (Наказ Міністерства соціального захисту населення №205 від 7.12.1994 р.) на Чернігівський юридичний коледж, відповідно бібліотека стає бібліотекою Чернігівського юридичного коледжу.

У зв’язку зі зміною статусу навчального закладу і зміною навчальних планів виникла потреба майже в повній заміні бібліотечного фонду. Повністю змінилася фахова література. Основним завданням стало забезпечення навчального процесу підручниками. Було виділено приміщення для створення читального залу на 60 місць.

У 1997 році коледж, виходячи з вимог нової концепції соціальної роботи, за ініціативою Міністерства соціального захисту населення України та завдяки сприянню міжнародного проекту ТАСІС «Соціальний захист в Україні» розпочав підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальна робота».

Перед бібліотекою постали нові завдання та вимоги і передусім, наповнення бібліотечного фонду документами з питань соціальної роботи.

В нашій бібліотеці розпочинали свою трудову діяльність на посаді бібліотекарів Герасимова Ельвіра Миколаївна, нині доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Ємець Наталія Анатоліїна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін ЧНТУ.

В 2004 році Чернігівський юридичний коледж було ліквідовано (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 26 від 6.02.2004 р.) і на його базі утворено Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. Таким чином, бібліотека перетворюється в бібліотеку інституту. Згідно штатного розкладу кількість працівників бібліотеки збільшується до 14. Посада завідуючої бібліотекою змінюється на посаду директора бібліотеки.

Це період швидкого розвитку бібліотеки. Було виділено і відремонтовано приміщення для читального залу наукової юридичної літератури, читального залу з гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, кабінету для наукової обробки документів та ряд службових кабінетів. Придбано нові меблі, стелажі.

Бібліотека розширилася, до її структури входили: навчальний абонемент, читальний зал, читальний зал з гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, відділ наукової юридичної літератури з читальним залом для викладачів, відділ наукової обробки документів, кабінет методичної літератури.

В читальних залах в різні роки працювали Купрієнко Ірина Валеріївна, Михайленко Оксана Володимирівна, Вахно Наталія Анатоліївна, Бура Євгенія Павлівна, Молочко Ольга Вячеславівна, Макаренко Олена Петрівна.

Фонд бібліотеки – універсальне зібрання наукових, навчальних, художніх, довідкових та періодичних видань, документів на традиційних та електронних носіях. Особливу цінність являють собою підручники та посібники, написані вченими ВНЗ.

Особлива гордість бібліотеки – читальний зал наукової юридичної літератури. Його фонд почав формуватися з того, що вся юридична література, яка надходила до бібліотеки ( учбова, наукова, періодичні видання) обов’язково в одному примірнику повинна була зберігатися. З часом Сташків Б.І., тоді ще завуч з навчальної роботи юридичного технікуму, подарував власну бібліотеку наукової літератури (переважно монографії), що дало повштох для створення наукового кабінету.

У 2005 році для кабінету наукової літератури було виділено приміщення, проведено ремонт і кабінет перетворився у відділ з читальним залом для викладачів. Згідно штатного розкладу в бібліотеці з’являється посада бібліографа, яку посідає Селіверстова Людмила Анатоліївна. З її появою розпочинається наукова діяльність в бібліотеці: здійснюється систематизація наукових документів, складаються бібліографічні покажчики, проводяться інформаційні огляди та ін.

Фонд складається з книг, збірників матеріалів науково - практичних конференцій та семінарів, авторефератів, періодичних видань і налічує 20259 примірників. Книжковий фонд складає 3574 примірників, фонд періодичних видань – 16685 примірників (150 назв). Найстаріша книга, що зберігається у фонді відділу, датується 1936 роком. Періодичні юридичні видання, що зберігаються в фондах, беруть початок з 1944 року.

Надбанням цього відділу є те, що професорсько-викладацький склад має вільний доступ до інформаційних матеріалів фонду. До відділу звертаються викладачі, що працюють над написанням текстів лекцій, кандидатських дисертацій, наукових статей, а також студенти, які прагнуть займатися науковою роботою.

На допомогу користувачам відділу створено систематичний каталог, систематична картотека наукових статей та картотеки законодавчих актів.

Зібрана добірка методичної літератури з написання кандидатських дисертацій, рефератів. Постійно діють тематичні книжкові виставки юридичної спрямованості, «Поличка науковця», є можливість ознайомитися з новими надходженнями. В залі створено всі умови для самостійної роботи студентів та викладачів.

Працівники відділу сприяють науковій роботі інституту: складають бібліографічні довідки, сприяють кафедрам інституту в проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів (складають тематичні добірки, оформляють книжкові виставки), активно співпрацюють з кафедрами інституту, беруть участь у бібліотечних науково-практичних конференціях.

В жовтні 2010 року розпочато створення електронної бібліотеки. Встановлено автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «ІРБІС-64» - комплекс програмних засобів, що забезпечують автоматизацію сучасних бібліотечних процесів: комплектування, систематизація, каталогізація, читацький пошук, книговидача і адміністрування, на основі взаємопов’язанного функціонування п’яти типів автоматизованих робочих місць. Були створені база даних «BOOK», «JORN», розпочалося створення електронного каталогу. Для користувачів устатковані автоматизовані робочі місця в читальному залі.

Створення електронного каталогу БД «BOOK» починала Самойліченко Марія Володимирівна, продовжують цю роботу наші молоді бібліотекарі Гаркун Юлія Василівна та Шишига Ганна Григорівна. Електронний каталог БД «JORN» створюють бібліографи Селіверстова Людмила Анатоліївна та Шкарпета Лариса Іванівна.

В жовтні 2011 року бібліотека Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок приєднання інституту до Чернігівського державного технологічного університету приєдналася до бібліотеки університету і на її базі створено відділ соціально-правових документів, який очолила Маленкова Юлія Олексіївна. Функції бібліотеки залишилися – це вирішення завдань інформаційного забезпечення наукового і навчального процесу.

В 2014 р. створено власний сайт під назвою «Бібліодайджест» зі сторінками: «В світі цікавого», «Календар пам’ятних дат», «Радимо почитати», «Калейдоскоп подій», метой якого було пропагувати бібліотечні фонди відділу. Проанализувавши ефективність роботи сайту в 2015 році він був переформатований, додалися нові сторінки: «Книга – кращий подарунок», «Віртуальні виставки» і зроблено наголос на науковій роботі. У зв’язку с цим додалися такі сторінки, як «Наукова робота» зі субсторінками «Фахові видання». «Тестовий доступ до баз даних», «Матеріали конференцій» і «Сторінка бібліографа» зі субсторінками «Бібліографічні покажчики», «На домпомогу користувачам», «Періодичні видання», «Нові надходження». Створенню та підтримці роботи сайту завдячуємо зав. сектором бібліотеки Бистровій Ірині Федорівні.

В читальному залі створено електронну бібліотеку, яка включає: електронні каталоги в базах даних «BOOK», «JORN», повнотекстові електронні підручники, методичні видання, періодичні видання. Загальна кількість повнотекстових електронних ресурсів – 801. Допомогу користувачам надає Моргацька Тетяна Миколаївна.

Ветеранами бібліотеки є бібліотекарі I категорії Янчицька Галина Яківна (працювала з 1986 р. до 2014 р.) нині перебуває на заслуженому відпочинку та Подсосова Катерина Михайлівна, яка працює з 1990 року по даний час.

В 2014 році у складі Чернігівського національного технологічного університету створено навчально-науковий інститут права та соціальних технологій (корп.8). Нині ми є бібліотекою корпусу № 8, на базі якої створено галузевий відділ документів з юридичних наук, який складається з 2-х секторів:

1. навчальний абонемент №3

2. читальні зали:

· читальний зал №6 (навчальної юридичної літератури);

· читальний зал №7 (документів з гуманітарних дисциплін та соціальної роботи);

· читальний зал №8 (наукової юридичної літератури);

· сектор документів з гуманітарних дисциплін та соціальної роботи (читальний зал № 7);

· сектор наукових юридичних документів (читальний зал № 8).

У відділі обслуговування (абонемент та читальні зали) користувачі отримують навчальну, наукову, довідкову літературу на семестр, або на певний період часу. Абонемент має художній фонд. Розкрити бібліотечний фонд допомогають традиційні книжкові та віртуальні виставки. Обслуговування здійснюють зав. сектором Король Галина Василівна, бібліотекарі Кілочицька Катерина Миколаївна, Рейваховська Ганна Олександрівна.

Історичний період, політика держави, керівники навчального закладу, викладачі та студенти мали безпосередній вплив на становлення освітянської бібліотеки, яка в усі часи свого існування виконувала основну функцію: забезпечення інформаційних потреб освітян, допомога навчально-виховному процесу в формуванні кваліфікованих кадрів.

Головна цінність бібліотеки – її працівники. Колектив бібліотеки складається здебільшого з досвідчених та висококваліфікованих фахівців, компетентних, авторитетних практиків, ентузіастів бібліотечної справи.

Історія бібліотеки - це шлях довжиною від бібліотеки технікуму, коледжу, інституту до наукової університетської бібліотеки.

Довідка на 1квітня 2015 року

Фонд бібліотеки нараховує – 88914 примірників

з яких:

книги – 66502 примірника

періодичні видання -19400

Технічне забезпечення:

комп’ютери- 16

принтери - 6

сканери-4

принтер штрих-кодів – 1

Програмне забезпечення – АБІС «ІРБІС-64»

Бази даних - «BOOK», «JORN», «VUST»

Наявність сайту – «Бібліодайджест»

Площа бібліотеки - 323.3 кв. м

Кiлькiсть переглядiв: 82

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.